Little Kings - Onderhoud

Het onderhoudsbeheer houdt in de bewaking van de goede staat van onderhoud van het object. Daaronder zijn ook begrepen verhuurde panden of gedeelten daarvan. Hieronder valt ook de behandeling van de wensen en de klachten en het verhelpen daarvan, dit in overleg met de opdrachtgever.
Ook de begeleiding en toezicht op de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden behoren tot het onderhoudsbeheer.
 
 

Het object wordt in opdracht van de verhuurder door de beheerder in goede staat van onderhoud gehouden.
De beheerder is gemachtigd om na goedkeuring door de opdrachtgever over te gaan tot het verstrekken van opdrachten voor onderhouds- en herstelwerkzaamheden. Indien zich calamiteiten voordoen neemt de beheerder direct zodanige maatregelen dat de schade zo veel mogelijk wordt beperkt en informeert daarover achteraf de opdrachtgever.