ALGEMENE VOORWAARDEN

1. inschrijving

1.1 Huurder is elke natuurlijke persoon of rechtspersoon, die Little Kings opdracht heeft verstrekt tot het zoeken en vinden van passende woonruimte.
1.2 Huurder is verplicht geldige identiteitspapieren aan Little Kings beheer te overleggen. tevens is een inkomensbewijs of een ander bewijs nodig waar uit blijkt dat huurder over voldoende inkomen of financiële middelen beschikt ter voldoening van de huurtermijnen.
1.3 Little Kings beheer vraagt van de huurder € 20,00 (incl. BTW) inschrijfgeld voor het maken van kosten om passende woonruimte te kunnen aanbieden.
1.4 Huurder betaalt dit bedrag contant bij het invullen van het opdrachtformulier of maakt dit over via de website op het daar opgegeven bankrekeningnummer voordat de afspraak plaatsvindt.
1.5 Deze inschrijving blijft tot een jaar na datum inschrijving geldig. Het inschrijfgeld wordt niet gerestitueerd.

2. werkwijze

2.1 Little Kings beheer gaat na de betaling van het inschrijfgeld actief met de opdracht aan de slag.
2.2 De werkzaamheden bestaan o.a. uit het adviseren op het gebied van huren en verhuren, alsmede het plannen en begeleiden van bezichtigingen. Dit hele proces wordt door ons begeleid tot aan het tekenen van de huurovereenkomst.

3. betaling

3.1 Als door de bemiddeling van Little Kings beheer een huurovereenkomst tot stand komt met de huurder, is huurder voor het tekenen van de huurovereenkomst de bemiddelingskosten verschuldigd. Dit bedrag is gelijk aan de huur over een maand (excl. BTW), voor een (on)zelfstandige woonruimte.
3.2 De woning kan pas worden betrokken als alle verschuldigde bedragen (bemiddelingskosten, huur en borgsom) zijn voldaan. Na betaling ontvangt de huurder de sleutel per overeengekomen datum.
3.3 Bij uitblijving van betalingen zullen eventuele gerechtelijke kosten voor rekening komen van de huurder.
3.4 Indien de huurder in aanmerking komt voor woonruimte waarvoor een woonvergunning vereist is, dan komt het verkrijgen van deze vergunning voor rekening en risico van de huurder.
3.5 Huurder is verplicht om met in achtneming van de opzegtermijn bij beëindiging van de huurovereenkomst dit schriftelijk te melden bij Little Kings beheer.

4. aansprakelijkheid

4.1 Little Kings beheer is niet aansprakelijk voor de manier waarop een verhuurder, na ondertekening van het contract, zijn verplichtingen als verhuurder wel of niet nakomt.
4.2 Huurder dient op verzoek van de verhuurder een kopie van zijn/haar WA-verzekering te overleggen.

E-mail: info@little-kings.nl / erwin@little-kings.nl